สร้างบ้านสวย ตามใจคุณ

tel :
mail :
language TH language EN

ดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน

about us
  • ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ปลูกสร้างนั้นๆ
  • ดำเนินการขอบ้านเลขที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ
  • ดำเนินการขอมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้า
Scroll to Top