สร้างบ้านสวย ตามใจคุณ

tel : (0)-4284-4540 สำนักงานใหญ่
mail : moderntage@hotmail.com
language TH language EN

โฟร์แมน

ตำแหน่ง
:
โฟร์แมน
อัพเดทเมื่อ
:
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
รูปแบบ
:
โฟร์แมน
จำนวน
:
3 อัตรา
เงินเดือน
:
พนักงานประจำ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
:
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวศ. ก่อสร้างหรือโยธา 2. มีใบขับขี่รถยนต์ 3. มีสุขภาพที่แข็งแรง 4. มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็นและมีความคิดสุขุม 5. มีทักษะการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ 6. มีระเบียบวินัย 7. มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม 8. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง(โดยเฉพาะบ้าน)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 9. มีความละเอียด รอบคอบ
วุฒิการศึกษา
:
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ก่อสร้างหรือโยธา
รายระเอียดงาน
:
-จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้รับเหมาช่วง -ควบคุมคุณภาพ,ตรวจสอบและแก้ใขปัญหางานก่อสร้างตามที่วิศวกร,สถาปนิกมอบหมาย -ติดต่อสื่อสารกับผู้รับเหมาช่วง -ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง
Scroll to Top