สร้างบ้านสวย ตามใจคุณ

tel : (0)-4284-4540 สำนักงานใหญ่
mail : moderntage@hotmail.com
language TH language EN

สถาปนิก

ตำแหน่ง
:
สถาปนิก
อัพเดทเมื่อ
:
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
รูปแบบ
:
สถาปนิก
จำนวน
:
3 อัตรา
เงินเดือน
:
พนักงานประจำ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
:
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 2.มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 3.ใช้โปรแกรม Auto CAD และ Sketch up ได้ 4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ 5.ออกแบบ คำนวนแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม 6.มีทักษะการใช้คอมพิวเอตร์โปรแกรมในการวาดรูปออกแบบ 7.มีความสามารถในการประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 8.มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ 9.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับธีมงานดี 10.มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
รายละเอียดงาน
:
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -สามารถออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศกรที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
Scroll to Top