สร้างบ้านสวย ตามใจคุณ

tel : (0)-4284-4540 สำนักงานใหญ่
mail : moderntage@hotmail.com
language TH language EN

วิศวกร

ตำแหน่ง
:
วิศวกร
อัพเดทเมื่อ
:
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
รูปแบบ
:
วิศวกร
จำนวน
:
3 อัตรา
เงินเดือน
:
พนักงานประจำ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
:
1.เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.) 4.มีความรู้ในด้านการวางแผนและงานก่อสร้าง 5.รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบสูง วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ 6.สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD และ Microsoft Office ได้ 7.มีความรุ้ความเข้าใจในการออกแบบ เข้ากับผู้อื่นได้ดี 8.มีความสามารถในการ ทำงานเป็นทีม 9.ทำงานที่มอบหมาย ได้ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
รายละเอียดงาน
:
- ควบคุมการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามที่ได้วางแผน - แก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ - ควบคุมกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม - วางแผนการดำเนินตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด
Scroll to Top