แบบบ้าน 3 ล้านขึ้นไป

MT PRO65 - 01

ราคาพิเศษ 4.4 ล้าน

MT PRO65 - 01

ราคาพิเศษ 4.4 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

  • ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
  • พื้นที่ใช้สอย : 256 ตร.ม.
  • ขนาดตัวบ้าน : 15.45 m. x 10.7 m.
  • ขนาดที่ดิน : 19.45 m. x 14.7 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 06

ราคาพิเศษ 3.85 ล้าน

MT PRO65 - 06

ราคาพิเศษ 3.85 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 260 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 17.2 m. x 10.1 m.
ขนาดที่ดิน : 21.20 m. x 14.1 m.
bedroom_parent

6 ห้องนอน

bathroom

5 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 07

ราคาพิเศษ 3.99 ล้าน

MT PRO65 - 07

ราคาพิเศษ 3.99 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 290 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 15.5 m. x 97 m.
ขนาดที่ดิน : 19.5 m. x 13.7 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 20

ราคาพิเศษ 3.6 ล้าน

MT PRO65 - 20

ราคาพิเศษ 3.6 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 250.75 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 14.7 m. x 8.25 m.
ขนาดที่ดิน : 19 m. x 12.5 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 48

ราคาพิเศษ 4.58 ล้าน

MT PRO65 - 48

ราคาพิเศษ 4.58 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 368 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 22.4 m. x 14.3 m.
ขนาดที่ดิน : 25.5 m. x 17.3 m.
bedroom_parent

6 ห้องนอน

bathroom

7 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 49

ราคาพิเศษ 3.8 ล้าน

MT PRO65 - 49

ราคาพิเศษ 3.8 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 304 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 14 m. x 11.2 m.
ขนาดที่ดิน : 18 m. x 14 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

5 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 54

ราคาพิเศษ 3.15 ล้าน

MT PRO65 - 54

ราคาพิเศษ 3.15 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 209 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 12.2 m. x 7 m.
ขนาดที่ดิน : 18.4 m. x 13.7 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

4 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 57

ราคาพิเศษ 3.4 ล้าน

MT PRO65 - 57

ราคาพิเศษ 3.4 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 218.75 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 17.5 m. x 7.5 m.
ขนาดที่ดิน : 22.7 m. x 11.7 m.
bedroom_parent

6 ห้องนอน

bathroom

4 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 58

ราคาพิเศษ 3.5 ล้าน

MT PRO65 - 58

ราคาพิเศษ 3.5 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 236 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 14.5 m. x 7.1 m.
ขนาดที่ดิน : 18.8 m. x 11.1 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 81

ราคาพิเศษ 3.05 ล้าน

MT PRO65 - 81

ราคาพิเศษ 3.05 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 214.8 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 14.2 m. x 9 m.
ขนาดที่ดิน : 18.4 m. x 13 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

4 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

กลับขึ้นข้างบน
arrow_upward กลับขึ้นข้างบน