แบบบ้าน 2-3 ล้าน

MT PRO65L - 83

ราคาพิเศษ 2.78 ล้าน

MT PRO65L - 83

ราคาพิเศษ 2.78 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 144.6 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 16.7 m. x 8 m.
ขนาดที่ดิน : 20.7 m. x 12 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 84

ราคาพิเศษ 2.39 ล้าน

MT PRO65L - 84

ราคาพิเศษ 2.39 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 168.64 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 11.2 m. x 10 m.
ขนาดที่ดิน : 15.2 m. x 14 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 85

ราคาพิเศษ 2.55 ล้าน

MT PRO65L - 85

ราคาพิเศษ 2.55 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 158.36 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 10.2 m. x 7.7 m.
ขนาดที่ดิน : 14.2 m. x 11.7 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 86

ราคาพิเศษ 2.38 ล้าน

MT PRO65L - 86

ราคาพิเศษ 2.38 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 132.58 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 11.2 m. x 8.6 m.
ขนาดที่ดิน : 15.2 m. x 12.6 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 88

ราคาพิเศษ 2.05 ล้าน

MT PRO65L - 88

ราคาพิเศษ 2.05 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้านชั้นครึ่ง
พื้นที่ใช้สอย : 145 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 11.6 m. x 9.6 m.
ขนาดที่ดิน : 15.6 m. x 13.6 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 89

ราคาพิเศษ 2.75 ล้าน

MT PRO65L - 89

ราคาพิเศษ 2.75 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 171 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 11.7 m. x 8 m.
ขนาดที่ดิน : 15.7 m. x 12 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 90

ราคาพิเศษ 2.3 ล้าน

MT PRO65L - 90

ราคาพิเศษ 2.3 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 130 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 11.2 m. x 9.8 m.
ขนาดที่ดิน : 15.2 m. x 13.8 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 91

ราคาพิเศษ 2.14 ล้าน

MT PRO65L - 91

ราคาพิเศษ 2.14 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 136.7 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 9.3 m. x 8 m.
ขนาดที่ดิน : 13.3 m. x 12 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 92

ราคาพิเศษ 2.58 ล้าน

MT PRO65L - 92

ราคาพิเศษ 2.58 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 135 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 10.9 m. x 8.6 m.
ขนาดที่ดิน : 14.9 m. x 12.6 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 93

ราคาพิเศษ 2.99 ล้าน

MT PRO65L - 93

ราคาพิเศษ 2.99 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 238 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 15.7 m. x 8.5 m.
ขนาดที่ดิน : 19.7 m. x 12.5 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

4 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

กลับขึ้นข้างบน
arrow_upward กลับขึ้นข้างบน