แบบบ้าน 2-3 ล้าน

MT PRO65L - 55

ราคาพิเศษ 2.09 ล้าน

MT PRO65L - 55

ราคาพิเศษ 2.09 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 130 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 9 m. x 9.5 m.
ขนาดที่ดิน : 13 m. x 13.5 m.
bedroom_parent

2 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 56

ราคาพิเศษ 2.45 ล้าน

MT PRO65L - 56

ราคาพิเศษ 2.45 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 154.45 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 12 m. x 11.8 m.
ขนาดที่ดิน : 16 m. x 15.8 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 66

ราคาพิเศษ 2.29 ล้าน

MT PRO65L - 66

ราคาพิเศษ 2.29 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้านชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย :136.35 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 16.5 m. x 9.9 m.
ขนาดที่ดิน : 20.5 m. x 13.9 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 67

ราคาพิเศษ 2.14 ล้าน

MT PRO65L - 67

ราคาพิเศษ 2.14 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้านชั้นครึ่ง
พื้นที่ใช้สอย : 140 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 14 m. x 8.7 m.
ขนาดที่ดิน : 18 m. x 11.5 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 69

ราคาพิเศษ 2.55 ล้าน

MT PRO65L - 69

ราคาพิเศษ 2.55 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 12 m. x 8.5 m.
ขนาดที่ดิน : 16 m. x 11.1 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 73

ราคาพิเศษ 2.45 ล้าน

MT PRO65L - 73

ราคาพิเศษ 2.45 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 159.12 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 10.2 m. x 7.8 m.
ขนาดที่ดิน : 14.9 m. x 13 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 75

ราคาพิเศษ 2.69 ล้าน

MT PRO65L - 75

ราคาพิเศษ 2.69 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 165 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 11.3 m. x 8.9 m.
ขนาดที่ดิน : 15.5 m. x 13.1 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 78

ราคาพิเศษ 2.69 ล้าน

MT PRO65L - 78

ราคาพิเศษ 2.69 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 124.2 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 13.8 m. x 8 m.
ขนาดที่ดิน : 18.5 m. x 13 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 80

ราคาพิเศษ 2.32 ล้าน

MT PRO65L - 80

ราคาพิเศษ 2.32 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 150.1 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 10.2 m. x 7.9 m.
ขนาดที่ดิน : 14.5 m. x 12 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65L - 82

ราคาพิเศษ 2.45 ล้าน

MT PRO65L - 82

ราคาพิเศษ 2.45 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 140 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 7 m. x 10.2 m.
ขนาดที่ดิน : 11 m. x 14.45 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

กลับขึ้นข้างบน
arrow_upward กลับขึ้นข้างบน