แบบบ้าน 2-3 ล้าน

MT PRO65 - 02

ราคาพิเศษ 2.29 ล้าน

MT PRO65 - 02

ราคาพิเศษ 2.29 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 12 m. x 8.5 m.
ขนาดที่ดิน : 16 m. x 11.1 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 04

ราคาพิเศษ 2.65 ล้าน

MT PRO65 - 04

ราคาพิเศษ 2.65 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 170 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 12.5 m. x 6 m.
ขนาดที่ดิน : 16.5 m. x 10 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

4 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 05

ราคาพิเศษ 2.55 ล้าน

MT PRO65 - 05

ราคาพิเศษ 2.55 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 248 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 12.1 m. x 8.7 m.
ขนาดที่ดิน : 14.1 m. x 12.7 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 08

ราคาพิเศษ 2.5 ล้าน

MT PRO65 - 08

ราคาพิเศษ 2.5 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 156 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 12.5 m. x 9.15 m.
ขนาดที่ดิน : 15.2 m. x 12.2 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 11

ราคาพิเศษ 2.99 ล้าน

MT PRO65 - 11

ราคาพิเศษ 2.99 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 225 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 11.8 m. x 10.5 m.
ขนาดที่ดิน : 15.8 m. x 14.5 m.
bedroom_parent

5 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 12

ราคาพิเศษ 2.39 ล้าน

MT PRO65 - 12

ราคาพิเศษ 2.39 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 181 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 8.9 m. x 10.5 m.
ขนาดที่ดิน : 14.5 m. x 12.9 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 14

ราคาพิเศษ 2.39 ล้าน

MT PRO65 - 14

ราคาพิเศษ 2.39 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 181 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 10.6 m. x 8.9 m.
ขนาดที่ดิน : 14.6 m. x 13.4 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 15

ราคาพิเศษ 2.82 ล้าน

MT PRO65 - 15

ราคาพิเศษ 2.82 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้านชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย : 175 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 23.4 m. x 10.9 m.
ขนาดที่ดิน : 27.4 m. x 15.8 m.
bedroom_parent

2 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 16

ราคาพิเศษ 2.59 ล้าน

MT PRO65 - 16

ราคาพิเศษ 2.59 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 169.5 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 10.5 m. x 13.6 m.
ขนาดที่ดิน : 14.7 m. x 17.6 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 17

ราคาพิเศษ 2.45 ล้าน

MT PRO65 - 17

ราคาพิเศษ 2.45 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 191.9 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 10.7 m. x 9.5 m.
ขนาดที่ดิน : 14.9 m. x 12.2 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

กลับขึ้นข้างบน
arrow_upward กลับขึ้นข้างบน